Ողջույն, Հյուր

 

ԿԱ ՄԻ ՎԱՅՐ
ՈՐՏԵՂ ԳԻՐԸ ՎԵՐԾԱՆՎՈՒՄ Է ՍՐՏՈՎ,
ՈՐՏԵՂ
  ԲԱՌԸ  ԳՐՎՈՒՄ Է`
ԴԻՊՉԵԼՈՎ ՆԵՐԱՇԽԱՐՀԻ ԲՈԼՈՐ ՇԵՐՏԵՐԻՆ -
ՈՐՈՆԵԼՈՎ, 
ԵՐԲԵՄՆ ԽԱՐԽԱՓԵԼՈՎ, 
ԲԱՅՑ ԸՆԴՎԶԵԼՈՎ - 
ԽԻԶԱԽ,
ԻՆՉՊԵՍ  ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ  ԼՈՒՍԱԲԱՑ, 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ՈՒ  ՆԵՐՀՈՒՆ,   
ԻՆՉՊԵՍ  ԱՊՐՈՒՄԸ, 
ՆԵՐԴԱՇՆ  ԻՆՉՊԵՍ  ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:
ԱՀԱ ԱՅԴ ՎԱՅՐԵՐԻ ՇՈՒՆՉՆ ՈՒ ՈԳԻՆ.
ԱՀԱ
ՎԵՐՍՏԻՆ ԲԱՑՈՒՄ ԵՆՔ 
ԵՐԲԵՔ  ՉԳՈՑՎԱԾ  ՈԳԵՂԵՆ  ԱՄԲԱՐՆԵՐԸ  ՇԻՐԱԿԻ:

 

 

 

Խնդրում ենք կայքում տեղադրված տեքստերը չօգտագործել հրատարակչական նպատակներով:  ®